Novi proizvodi Louvre sistem za ograde

Novi proizvodi Louvre sistem za ograde

S obzirom da je vrijeme najveći protivnik izrade i montaže aluminijskih ograda. U kompaniji Deplast d.o.o smo konstruisali i proizveli inovativno rješenje za montažu ograda sa ispunama pod uglom. LOUVRE sistem uveliko skraćuje proces pripreme ograde te pruža...